Soft skills pro manažery – blok A

 

Tento tréninkový program umožňuje manažerům porovnat svoje dosavadní zkušenosti a postupy v každodenních situacích nejen s teoretickými doporučeními, ale i se zkušenostmi manažerů z jiných oblastí podnikání.

Metodika a organizace tréninku


Trénink je zaměřen na dosažení cílů jednotlivých účastníků. Velký důraz je kladen na možnost výměny zkušeností mezi účastníky a praktický trénink situací z manažerské praxe. Třídenní intenzivní trénink (maximálně 12 účastníků) s přestávkami mezi jednotlivými tréninkovými dny, v jejichž průběhu si účastníci tréninkového programu ověřují a upevňují získané informace a dovednosti v praxi.

Navazující trénink


Na trénink „Soft skills pro manažery“ navazuje třídenní trénink „Soft skills pro manažery – blok B“.

 

Přehled témat a praktických cvičení


1. tréninkový den

 

 • Faktory úspěchu
 • Základní role manažera
 • Motivace – jak ji vnímáme
 • Sebemotivace
 • Motivace spolupracovníků
 • Osobnostní typy, jak je motivovat
 • Delegování
 • Hodnocení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby
 • Praktická cvičení
 

 


2. tréninkový den

 

 • Základní pravidla pro vedení rozhovorů
 • Neverbální komunikace
 • Motivační vytýkací rozhovor
 • „Tvrdě“ vytýkací rozhovor
 • Prezentační dovednosti – přesvědčivé vystupování
 • Prezentační dovednosti – zvládání napětí a trémy
 • Praktická cvičení

 


3. tréninkový den

 • Motivace týmu při selhání/chybě manažera
 • Vedení operativní porady
 • Vedení strategické porady
 • Prezentační dovednosti – specifika

          prezentace s PowerPointem

 • Praktická cvičení
 

 Impuls pro Váš rozvoj Manažerské a prodejní tréninky Cílené firemní tréninky Poradenství Koučování Moderování workshopů a strategických porad
Cz En

Naši partneři