Koučing pro manažery

 

Tento tréninkový program pomáhá manažerům, kteří chtějí aktivně napomáhat svým spolupracovníkům v osobním rozvoji a získat základní koučovací dovednosti, které jim v tomto cíli mohou pomoci.

Komu je „Koučing pro manažery “ určen?


Trénink je prioritně určen manažerům ve vrcholových manažerských funkcích ze všech oborů podnikání a manažerům ze střední úrovně řízení ve společnostech s rozvětvenou organizační strukturou.

Cíl tréninku


Získání informací o koučovacích nástrojích, jejich možném využití při rozvoji spolupracovníků a získání základů koučingu využitelných v každodenní praxi.

Metodika a organizace tréninku


Jednodenní trénink je zaměřen na dosažení cílů jednotlivých účastníků. Velký důraz je kladen na možnost výměny zkušeností mezi účastníky a praktický trénink koučovacích dovedností.

Program

 

  • Proč koučovat?
  • Správně stanovený cíl
  • Jak koučovat?
  • Ukázka koučování
  • Hlavní principy koučinku
  • Etické zásady koučinku
  • Klíčové schopnosti kouče
  • Hry v rolích: Vyzkoušíte si roli kouče,
          koučovaného i pozorovatele
  • Nástroje koučinku


Impuls pro Váš rozvoj Manažerské a prodejní tréninky Cílené firemní tréninky Poradenství Koučování Moderování workshopů a strategických porad
Cz En

Naši partneři